HÅLLBARHET


Vi på Duffy har tillverkat skor sedan 2004 och är noggranna med att bidra till ett så bra och hållbart klimat som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår hållbarhetspolicy och ser över våra arbetsmetoder i samtliga produktionssteg genom verktyget Code of Conduct. Detta verktyg används för att dels reglera arbetsförhållanden på våra fabriker men också för att minimera mängden kemikalier i produktionen av Duffys produkter.

För att kontrollera användandet av de femton mest allvarliga kemiska ämnena/substanserna har vi på Duffy utvecklat vår egen RSL (Restricted Substance List). Denna lista efterföljs noggrant genom tester av skomodellers olika komponenter och material.


Duffy följer även detaljerat kemikalielagstiftningen inom EU (REACH), Kemikalieinspektionens (KemI) rapporter samt en hel del andra punkter inom miljöområdet som reguljärt uppdateras.


Vårt moderbolag, Theorema Scandinavia AB är en drivande medlem inom nätverket SSEI - Swedish Shoe Environmental Initiative (www.ssei.se). Tillsammans med externa och ackrediterade företag utför vi kontinuerliga besök hos våra producenter i respektive tillverkningsland. Exempel på sådana företag är AMFORI, TUV SUD och LWG. Här utför vi sociala uppföljningar gällande framför allt arbetsmiljön men också mycket annat.

Vårt mål är att det skall vara juste att arbeta på en fabrik som tillverkar material, komponenter & skor för varumärket Duffy.